november 14

Høysesong for omgangssyke

Høst og vinter er tiden for omgangssyke med norovirus. God håndhygiene minker risikoen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset opplyser Folkehelseinstituttet.

Omgangssyke som skyldes norovirus, kan ramme personer både i helseinstitusjoner, skoler, barnehager, hotell og ellers i befolkningen.

Norovirus er svært smittsomt. De syke er mest smittsomme dersom de kaster opp og har diaré. Men det er og risiko for smitte etter at symptomene har gitt seg. De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smitta, feks etter å ha vært i kontakt med personer som er syke, bør være ekstra nøye med håndhygiene. De bør ikke lage og servere mat som andre skal spise. Etter 48 timer er smitterisikoen mindre.

Beste rådet

– God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at noroviruset sprer seg, forteller seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.

På steder der mange er samlet, må det være enkelt å få vasket hendene. Dette gjelder feks på skoler, i barnehager og andre steder der folk er samlet. Det er bedre å bruke engang-papir enn håndkle til å tørke hendene.

Håndvask med såpe og rennende vann er mer effektivt mot norovirus enn alkoholbasert hånddesinfeksjon.

Helseinstitusjoner

Når det oppstår utbrudd av omgangssyke i helseinstitusjoner, skyldes dette ofte norovirus. I tillegg til god håndhygiene er det viktig at det finnes planer og prosedyrer som beskriver hvordan helsepersonell skal håndtere utbrudd av norovirus. Prosedyrene skal være lagt inn i helseinstitusjonen sitt desinfeksjoninfeksjonskontrollprogram. Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv om håndtering av slike utbrudd.

Aktuell link