november 14

Ny SJEF for sykehuset Østfold

Styret i Sykehuset Østfold har i styremøte 14. november ansatt Hege Gjessing (46) som administrerende direktør i Sykehuset Østfold. Det skriver sykehuset Østfold på sine nettsider.

Utdannet

Hege Gjessing er utdannet lege og kommer fra stillingen som konstituert divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, avdeling Kongsvinger. Hun har erfaring som seksjonsleder ved Sørlandet sykehus og fra avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst der hun har jobbet med regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Hun har tidligere vært President for den Norske Legeforening.

  • Med denne ansettelsen får vi en engasjert og dyktig leder. Hege Gjessing har erfaring fra roller der hun har vært avhengig av evne til å skape tillit, påvirke retning og få med seg organisasjonen. Hun fremstår som en tydelig og inkluderende leder, som legger vekt på dialog og samhandling i sitt lederskap, sier styreleder Marianne Fålun.

-Solid

  • Med Hege Gjessing som administrerende direktør får vi et solid utgangspunkt for den videre utviklingen av Sykehuset Østfold, sier Fålun
  • Dette er en svært spennende og utfordrende stilling ved Norges mest moderne sykehus. Jeg er glad for at styret har gitt meg denne tilliten, og ser frem til å samarbeide med medarbeiderne og ledelsen i organisasjonen og ikke minst med kommunene, sier Hege Gjessing.

Gjessing tiltrer som administrerende direktør 15. februar 2019.

Aktuell link