november 14

Politiets publikumssenter på Grålum åpner 21. november 2018

Foto Øystein Stavdal Paulsen / Politiet

Forvaltningskontoret flytter fra Råde til Grålum

Onsdag 21. november åpner Politiets publikumssenter Grålum i Sarpsborg. Blant oppgavene er utstedelse av pass, behandling av våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver opplyser Øst politidistrikt i en melding.

Politiets publikumssente Grålum åpner 21. november 2018.

Samtidig legges forvaltningskontoret i Råde ned. Årsaken er blant annet en betydelig skjerping av krav til sikkerhet i forbindelse med utstedelse av pass og nasjonale id-kort.

Tilpasset sikkerhetskrav

  • Kontoret i Råde tilfredsstilte ikke kravene til fysisk sikring. Lokalene på Grålum er tilpasset sikkerhetskravene, og gir oss også muligheten til å øke kapasiteten for utstedelse av pass. Lokalene er også bedre tilpasset de andre forvaltningsoppgavene vi har ansvaret for, sier Heidi Vinsrud, leder av forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt.

Ettertraktede pass

Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer.

  • Derfor er det høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag, sier Vinsrud.

God offentlig kommunikasjon

Politiets publikumssenter Grålum blir nabo til politihuset på Grålum. Det er gratis parkering på utsiden av bygget, og god tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon. Publikumssenteret betjener i hovedsak innbyggerne i den sørlige delen av Øst politidistrikt, men har oppgaver for hele politidistriktet.

Utlendingsforvaltningen flytter i desember

Tirsdag 11. desember flytter også utlendingsforvaltningen for den sørlige delen av politidistriktet inn i Politiets publikumssenter Grålum. Utlendingsforvaltningen forlater trange og uhensiktsmessige lokaler i politihuset i Sarpsborg sentrum.

Tre publikumssentre

Øst politidistrikts enhet for utlending og forvaltning har publikumssentre tre steder; Grålum, Lillestrøm og Ski.