november 15

Enklere førerkortregler for utenlandske arbeidere. Fra 3-6 måneder..

– Regjeringen er opptatt av å gjøre reglene enklere på mange område. Vi vil nå gjøre det enklere å bruke førerkort fra land utenfor EØS for personer som arbeider midlertidig i Norge. Dette vil gjøre det enklere både for virksomheter som trenger slik arbeidskraft og for de som gjør slikt arbeid, samtidig som vi tar vare på trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

Fra 3-6 måneder

Han har nå bedt Vegdirektoratet om å utvide perioden førerkort fra land utenfor EØS kan bli brukt i Norge – for personer som oppholder seg i Norge midlertidig, fra tre måneder til seks måneder for de med arbeidstillatelse.

Det vil gi bedre sammenheng til reglene om arbeidstillatelse i slike tilfeller, og vil gjøre at personer med slik tillatelse kan ta arbeid hvor en del av arbeidet krever kjøring. Dette vil være aktuelt i bla sesongnæringer innen turisme.

Utarbeide

Vegdirektoratet vil nå utarbeide og sende på høring forslag om nødvendige endringer i regelverk. Endringene vil kunne være på plass til sommaren 2019.