november 16

Juks på førerprøva skal gi inntil 1 års karantene

– Å sørge for bedre trafikksikkerhet er en av regjeringens viktigste oppgaver. Derfor må vi hindre at førere som ikke er kvalifiserte slipper ut i trafikken. Nå foreslår vi at kandidater som jukser til førerprøven skal kunne få inntil 1 års karantenetid før de kan gå opp til ny prøve.

Rettferdig

Lengre karantenetid for de som jukser enn for de som stryker vil både oppleves som rettferdig, i tillegg til å ha en avskrekkende effekt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

La fram forslag

Regjeringen la i dag fram et lovforslag for Stortinget om endringer i vegtrafikkloven.