november 18

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker flere østfoldbyer. Vikingskipet i Halden..

Tirsdag 20. november vil Statsråd Ola Elvestuen besøke funnstedet for Gjellestadskipet og delta på et åpent møte om vikingskipet i Halden, han skal delta på møte om problematikken rundt villsvin og besøke bedriftene Norske Skog Saugbrugs i Halden, Glava i Askim og Kronos Titan i Fredrikstad.

Programmet vil være som følger (med forbehold om endringer)

•0800-0930: Glava Isolasjon, Askim. Statsråden vil møte ledelsen, samt få en omvisning.

•1030-1200: Norske Skog Saugbruks, Halden. Statsråden vil treffe ledelse og ansatte samt få en omvisning på Norske Skog Saugbrugs.

•1200-1300: Møte om villsvin, Halden. Det blir innledning ved fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen og kort introduksjon fra statsråd Elvestuen. Innspill fra gårdbruker Jon Stumberg, fra Østfold Bondelag og fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Diskusjon om veien videre.

•1300-1400: Åpent møte om Gjellestadskipet i Brygga Kultursal i Halden. Ordfører Thor Edquist ønsker velkommen. Funnene på Gjellestad presenteres av Østfold fylkeskommune (fylkeskonservator Morten Hanisch) og Norsk institutt for kulturminneforskning (avdelingsleder Knut Paasche).

•1420-1500: Visning av funnområdet på Gjellestad gård der vikingskipet er lokalisert. Fra kultursalen drar statsråden til omvisning på funnstedet.

•1645-1815: Kronos Titan, Fredrikstad. Statsråden vil blant annet bli orientert om bedriftens håndtering av avfallssyre.

Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet