november 18

Ungdomslederpris til Ulf Veidahl fra Østfold

Ulf Veidahl Fra Moss og Omegn JFF fikk ungdomslederpris.

Ungdomslederpris til Ulf Veidahl fra Østfold

På landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund på Gardermoen helgen 16.-18. november ble forbundets ungdomslederpris tildelt Ulf Veidahl fra Moss og Omegn JFF, for en mangeårig solid innsats for barn og ungdom.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er en landsdekkende interesseorganisasjon med 113.000 medlemmer. Over 17.000 av disse er barne- og ungdomsmedlemmer. NJFFs ungdomslederpris er ment som en oppmerksomhet til en enkeltperson som har gjort en stor innsats for de yngste i NJFF over tid.

Svært aktiv

Ulf Veidahl har gjennom en årrekke vært svært aktiv, først for ungdom i egen forening som ungdomsleder og senere for ungdom i hele Østfold gjennom engasjement på fylkesnivå. Ulf har vært særlig engasjert i å legge forholdene til rette for at ungdom i Østfold skal ha et best mulig aktivitetstilbud, og har utrettelig arbeidet med dette for øyet.

Alle som har arbeidet i en frivillig organisasjon vet at godt ungdomsarbeid handler om en kombinasjon av et brennende engasjement og evne til å tenke langsiktig organisatorisk. Veidahl har vist seg særlig talentfull på dette området, og har klart å kanalisere sitt engasjement gjennom organisasjonen på en måte som sikrer kontinuitet i ungdomsarbeidet. Han har aldri selv stått i veien for det gode organisasjonsarbeidet.

NJFFs ungdomslederpris består av et grafisk trykk opplyser Norges Jeger- og Fiskerforbund i en melding.