november 19

Ekstra kontrollfokus på tungbil denne uken

Utrykningspolitiet og politidistriktene vil denne uken (uke 47) ha et spesielt kontrollfokus på førere av tyngre kjøretøy (inkl. busser).

Kontrollområde

-Kontrollene vil i hovedsak rette seg mot fart, rus og bilbelte, samt kjøre- og hviletid og andre atferdskontroller som f.eks farlige forbikjøringer og avstand til forankjørende, sier UP-sjef Runar Karlsen.

I tillegg vil det bli kontroll av dekk og kjetting utrustning for vinterføre.

Foto via UP