november 21

Klart ja til idrettshaller i Sarpsborg og Fredrikstad

Østfold-samfunnet er ett steg nærmere to splitter nye idrettshaller opplyser Østfold fylkeskommune.

Det er klart etter at næring- og kulturkomiteen i Østfold 21. november sa ja til sin del av spleiselaget som kan gi nye interkommunale idrettsanlegg ved Frederik II videregående skole og på Greåker videregående skole.

Innstillingen i komiteen var enstemmig. 

– Et stort og viktig løft

– Dette er veldig positivt. Nå jobber vi godt sammen. Og vi ser konturene av et stort og viktig løft for Østfold-samfunnet, sier komiteleder Andreas Lervik.

FORNØYD: Leder Andreas Lervik tror fylket kan få et stort løft dersom det interkommunale samarbeidet gjennomføres. Foto via Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har sammen med kommunene Fredrikstad og Sarpsborg gjennomført et forprosjekt hvor det ses på mulighetene for å bygge interkommunale idrettsanlegg ved nye Frederik II videregående skole og Greåker videregående skole. Brutto byggekostnader er beregnet til rundt 258 millioner kroner ved Frederik II og rundt 168 millioner kroner ved Greåker.

Østfold fylkeskommune skal ta størstedelen av kostnadene – de som skal løse det fylkeskommunale behovet.

Interkommunalt samarbeid

Fylkespolitikerne i næring- og kulturkomiteen var alle enige om at dette ville være vel anvendte penger.

– Det er snakk om mye penger, men samtidig er det flott at vi nå kan gjøre dette løftet, sa Kristelig Folkepartis Britt Egeland Gulbrandsen.

Senterpartiets Johan Edvard Grimstad var enig.

– Dette er veldig bra, og flott at det ser ut til å kunne realiseres.

Videre løses deler finansieringen gjennom tilskudd av spillemidler.

Østfold fylkeskommune sier altså ja. Og så vurderer altså Sarpsborg og Fredrikstad å bidra. Det vil være avgjørende for at prosjektene kan gjennomføres. Et interkommunalt samarbeid betinger nemlig at minimum to eller flere kommuner samarbeider om byggingen og minst 20 års drift av idrettsanlegget.

– Her er det altså snakk om alt eller ingenting, understreket Lervik i saksbehandlingen.

Fredrikstad-ordfører: – Vi er med

Politikerne i de to kommunene skal behandle saken i løpet av kort tid. Men Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård bekrefter allerede nå at Fredrikstad kommune vil gi tommel opp. Den «budsjettlekkasjen» tillot han seg da han orienterte komitemedlemmene om byutvikling i plankebyen i forkant av møtet 21. november.

SIER JA: Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård er klar for å si ja til spleislaget. FOTO: Østfold fylkeskommune

Videre til fylkesting

-Ja, dette spleiselaget blir vi med på, sier Nygård.

Saken går nå videre til fylkestinget 5. desember.

Aktuell link