november 30

62 400 helt ledige i november

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, lå på 78 400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken opplyser NAV i en melding.

Østfold

Ved utgangen av november er det registrert 3 997 helt ledige østfoldinger, 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Landet som helhet har en ledighet på 2,3 prosent.

I Østfold deltok 1 203 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av november. Sammen med de helt ledige er det 5 200 arbeidssøkere uten ordinært arbeid.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i både Fredrikstad, Sarpsborg og Moss på 3,2 prosent, Askim på 3,1 prosent, Eidsberg på 3,0 prosent, Halden på 2,7 prosent og Rygge på 2,1 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 1024 nye stillinger i Østfold i november. Dette er en økning med 18 prosent sammenlignet med november i fjor. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 250 stillinger, reiseliv og transport med 123 stillinger og industri med 110 stillinger.

Enklere registrering gir brudd i statistikken

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. NAV estimerer at det er registrert omkring 2 500 flere helt ledige i november 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert).

– Registreringen er nå enklere og raskere for nye arbeidssøkere, men medfører at antall registrerte helt ledige har økt. Når vi justerer for effekten av den nye registreringsløsningen, har vi hatt en nedgang i ledigheten i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Færre helt ledige

Ifølge sesongjusterte tall ble det 800 flere helt ledige i november. Justert for det ovennevnte bruddet var det en nedgang på 900 helt ledige.

Som prosent av arbeidsstyrken har andel helt ledige ligget relativt stabilt på mellom 2,3 og 2,4 prosent i 2018, og gjør det også etter bruddet i november.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Selv om den nye registreringsløsningen drar opp antallet helt ledige med omlag 2 500 personer, lå ledigheten fortsatt på et lavere nivå ved utgangen av november enn for ett år siden. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid. Ser vi på geografisk variasjon er det i Agder og på Vestlandet at ledigheten har gått mest ned det siste året.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent.

Vestfold har høyest ledighet i landet

Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i november med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I november ble det registrert 29 300 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 900), ingeniør- og ikt-fag (4 200) samt bygg og anlegg (3 100).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes blant annet at NAV har forbedret innhentingsmetodene, samt at NAV fra mars 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i stillingsmarkedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.