desember 05

Influensaen lar vente på seg, men likevel er det svært stor pågang til sykehuset Østfold. Rekordmange..

Influensaen lar vente på seg, men likevel er det svært stor pågang til sykehuset. – Mandag 3. desember kom det rekordmange pasienter til akuttmottaket og vi har også hatt en ekstraordinær pågang av pasienter i helgen opplyser sykehuset i en artikkel. Det betyr fulle døgnområder, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl.

Det er svært stor pågang av pasienter til sykehuset nå.

I løpet av mandag kom det hele 149 pasienter til akuttmottaket. Dette er det nest høyeste antallet etter innflytting på Kalnes.

90 av pasientene som kom inn på mandag, var medisinske pasienter, det vil si blant annet pasienter innen hjertemedisin, infeksjonsmedisin, lungemedisin og nevrologi.

  • Foreløpig er det ikke influensa som er årsak til at så mange østfoldinger må på sykehus, men høsten er en tid da generelt mange blir syke, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin.

Slipper å bli innlagt

Omtrent 4 av 10 pasienter som kommer til akuttmottaket, får den behandlingen de trenger der. Det vil si at de slipper å bli innlagt på sykehuset.

  • At vi har erfarne leger og sykepleiere i akuttmottaket, gjør at mye kan avklares der. Men med så stor pågang som vi har nå, er det likevel mange som blir innlagt, sier Sundstøl.

Lang ventetid

Pasientene som kommer til akuttmottaket vurderes ut fra hastegrad.

  • Det betyr dessverre at mange pasienter som ikke har behov for akutt hjelp, må vente lenger enn vi ønsker. Saken om utvidet akuttmottak er planlagt behandlet i styremøte i Helse Sør-Øst i slutten av januar. Større arealer vil gjøre sitasjonen enklere når pågangen av pasienter er stor. Klokken 22.00 mandag kveld, var det fortsatt 40 pasienter i akuttmottaket, sier hun.

Fullt på rommene

Et omfattende kapasitetsprogram som skal gjøre sykehuset i stand til å håndtere kapasitetsutfordringer på kort og lang sikt, er på trappene. Kapasitetsprogrammet skal være klart 18. desember.

  • Vi har tatt i bruk rom som er klargjort til to pasienter, men likevel er en plass på korridoren nå det eneste vi kan tilby flere pasienter. Vi vurderer hvilke pasienter som kan ligge hvor, sier Sundstøl.

27 pasientrom er klargjort til to pasienter. Flere arealer skal gjøres i stand slik at de kan brukes som pasientrom. Disse arealene vil være klare etter nyttår. Et tett samarbeid med kommunene er også nødvendig for å sikre at de kan ta imot pasienter som er utskrivningsklare.

  • Vi gjør vårt beste for å finne løsninger, sier klinikksjefen som leder arbeidet med kapasitetsprogrammet.

Roser medarbeiderne

Overbelegg i døgnområder er en belastning både for pasienter og for medarbeidere.

  • Det er svært travelt både i døgnområder og akuttmottak, og jeg er imponert over medarbeiderne som gjør sitt ytterste for å gi pasientene god behandling og oppfølging.

Aktuell link