desember 05

Vedtok ny bru over Kjøkøysund

Fylkestinget i Østfold gikk enstemmig inn for at det skal bygges ny bru over Kjøkøysund, framfor å reparere og flikke mer på den gamle. Det melder fylkeskommunen på sine nettsider.

Dyrt

– Bruer er noe av det dyreste vi har, og Kjøkøysund bru er i særklasse. Men vi kan ikke ha en situasjon hvor vi ikke kan være sikre på å få folk og varer trygt fram til Hvaler, sa saksordfører Olav Moe (KrF). Han la til at prislappen for å utbedre Østfolds 20 pleietrengende bruer – mellom 529 og 782 millioner kroner – kan ta pusten fra enhver samferdselspolitiker, men at man i denne saken ikke hadde noe valg.

Brufornyelsesprogrammet ble vedtatt enstemmig, og med det også at valget nå falt på en helt ny bru.

– Vi har jo tidligere vedtatt å karbonforsterke eksisterende bru, men det viser seg nå at dette ikke lar seg realisere. Derfor anbefaler vi nå å gå for en helt ny bru over Kjøkøysund, sa Moe.

Tilstanden på den nåværende brua ble for en tid tilbake konstatert å være vesentlig dårligere enn først antatt, og vekt begrensninger og nytt kjøremønster ble innført i påvente av en avklaring av hva man skule gjøre. Den avklaringen kom onsdag formiddag.

Aktuell link