desember 06

Øver på det verste. Terrorhandlinger med fare for livstruende vold

En rekke medarbeidere fra politi, brann og ambulanse med resten av helsetjenesten i Østfold, har de siste ukene vært samlet til fullskalaøvelser på Veum i Fredrikstad for å trene på terrorhandlinger med fare for livstruende vold mot flere personer.

Etter 22.juli

I etterkant av 22. juli 2011, ble det utarbeidet en felles prosedyre kalt PLIVO (pågående livstruende vold), for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke ved akutte hendelser der det utøves livstruende vold. Hensikten er å bidra til at nødetatene får et felles språk, felles situasjonsbilde og en felles risikoforståelse opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

Omfattende øvelse

  • Øvelser som det her er helt essensielt for å kunne redde liv, sier paramedic Jon Groth, som er innsatsleder helse og regioninstruktør for hele øvelsen.

Helt siden april i år, har han i samarbeid med representanter fra politi og brannvesen jobbet fram ulike øvelser på tenkte akutte hendelser, slik at medarbeidere fra nødetatene i fellesskap får gjennomført realistisk trening på farlige situasjoner.

13 dager

Årets øvelse i og rundt tidligere psykiatrisk avdeling på Veum, strekker seg over 13 dager fordelt på tre uker. Bare fra ambulansetjenesten er det mellom 8 og 10 medarbeidere daglig, og samtlige deltar kun én av de 13 øvingsdagene.

  • Leger som har vakter på legevakt, og andre som vi bruker i hverdagen vår som har ansvar for den medisinskfaglige delen, er også invitert til å delta, sier Groth. Videre er en rekke elever fra videregående skoler i Østfold med som markører.

Trygge medarbeiderne i hverdagen

Erfaringen øvelsen gir, bidrar til å trygge medarbeiderne i hverdagen på hvilke muligheter de har i akutte farlige situasjoner.

Ambulansetjenesten har lagt inn flere egne øvingspunkter underveis, blant annet skal helsemedarbeidere gjennom triagering av pasienter for å prioritere hvem som må ha hjelp først. Det blir også gitt veiledning for innsatsroller, slik som leder ambulanse og leder evakueringspunkt.

Under hele øvelsen følges deltakerne tett av seks instruktører og observatører.

Her kan du lese mer å se flere bilder | sykehuset Østfold