desember 07

Gradert sykmelding kan gi kortere sykefravær og høyere arbeidsdeltakelse

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og arbeidsdeltakelse. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Kombinasjon

Gradert sykmelding er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør, slik at den ansatte kan være fraværende fra jobb en del av tiden og jobbe en del av tiden. Tiltaket er vanlig i Norge og andre høy-inntektsland, særlig i de nordiske landene. Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra NAV kartlagt forskning om effekten av gradert sykmelding versus full sykmelding.

Positive resultater

  • Funnene tyder på at gradert sykmelding kan gi positive resultater, slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær, sier prosjektleder og forsker ved Folkehelseinstituttet Jose Meneses.

Rapporten: Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en systematisk kartleggingsoversikt

Over to millioner arbeidstakere inkludert

Forskerne ved Folkehelseinstituttet fant én randomisert kontrollert studie og tolv registerbaserte studier som tok for seg effekten av gradert sykemelding versus full sykemelding. Disse tretten studiene inkluderte til sammen mer enn to millioner arbeidstakere som var sykmeldte hovedsakelig på grunn av muskel- og skjelettsykdommer eller mentale lidelser.

Aktuell link