desember 20

Bjørnland ny politidirektør

Regjeringen har i statsråd utnevnt Marie Benedicte Bjørnland til ny politidirektør.

Nye oppgaver

–Jeg ser fram til å ta fatt på de nye oppgavene som venter meg, og gleder meg til å tiltre 1. april neste år, sier Bjørnland, som i dag er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

Kort etter utnevnelsen og en pressekonferanse i Justisdepartementet, valgte hun å besøke sin nye arbeidsplass. I Politidirektoratet ble hun tatt i mot av konstituert politidirektør Håkon Skulstad og resten av direktoratets ledergruppe.

Viktig oppdrag

Bjørnland er utnevnt i et åremål på seks år. Hun overtar stillingen etter Odd Reidar Humlegård, som sluttet i politiet i november etter å ha vært politidirektør i seks år.

–Jeg er svært fornøyd med at Benedicte Bjørnland har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Jeg ser fram til å samarbeide med henne, sier justis, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) i en melding.

Lang politierfaring

Bjørnland er født 30. april 1965. Hun er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Fra 1992 til 1993 arbeidet hun som juridisk konsulent i Prisdirektoratet. I tiden 1993 til 2000 arbeidet hun som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Tønsberg politidistrikt. Fra 1997 til 1998 var hun dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett.

Bjørnland var fra 2000 til 2003 leder for retts- og påtaleseksjonen i Tønsberg politidistrikt. I perioden fra 2003 til 2005 var hun visepolitimester i Vestfold politidistrikt, og fra 2005 til 2012 politimester i samme distrikt.

Bjørnland ble i juni 2012 åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for en periode på seks år. I juni i år ble hun åremålsbeskikket for nye seks år i samme stilling.