desember 22

2,9 prosent helt ledige i Østfold i desember. Det er lyst ut 918 nye stillinger i Østfold denne måneden

I desember er det registrert 4 174 helt ledige østfoldinger, 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Landet som helhet har en ledighet på 2,3 prosent i desember. Sett hele året under ett, var det 4 066 helt ledige per måned i Østfold, 2,9 prosent av arbeidsstyrken i 2018 opplyser NAV i en melding.

Bruttoledigheten

I Østfold deltar 1 089 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i desember. Sammen med de helt ledige er det 5 263 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnittet for Østfold 2018 er 5 025 bruttoledige (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak), 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten var 3,7 prosent i 2017.

Ungdomsledigheten

Det er 1 249 helt ledige under 30 år i desember, 3,9 prosent av arbeidsstyrken. 398 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i desember. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Sarpsborg på 3,4 prosent, Fredrikstad og Moss på 3,2 prosent, Askim og Eidsberg på 3,1 prosent, Halden på 3,0 prosent og Rygge på 2,2 prosent. Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 918 nye stillinger i Østfold i desember. Dette er en økning med 29 prosent per virkedag sammenlignet med desember i fjor. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 241 stillinger, bygg og anlegg med 117 stillinger og industri med 92 stillinger.

Spesielle forhold, brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 åpnet NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville vært der, og følgelig ett brudd i statistikken som gjør tallene ikke-sammenlignbare med tidligere perioder.