desember 31

Elevene starter opp igjen 3. januar. Oversikt over skoledager og feriedager 2019

Torsdag 3. januar er første skoledag for elevene etter en god og velfortjent juleferie. Oversikt over skoledager og feriedager resten av året finner du nedenfor.

Den samme

Skoleruta for videregående skole og for barne – og ungdomsskolene er i utgangspunktet den samme, men det kan være enkelte lokale varianter.

| via skoleruta / sjekk ekstern link

Skoleruta med skoledager, ferier og fridager i 2018/19

I skoleruta finner du skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

2019

Januar

Første skoledag for elevene etter jul er torsdag 3.januar

Februar

Vinterferie uke 8, fra og med mandag 18. februar til og med fredag 22. februar

Mars

21 skoledager.

April

Påskeferien starter i uke 16, fra og med mandag 15. april til og med mandag 22. april

Mai

1.mai, offentlig høytidsdag

17.mai, Grunnlovsdag

30.mai, Kristi himmelfartsdag

31.mai, fridag for elevene

Juni

2.pinsedag, 10. juni, fridag

Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni

Høst 2019

August

Første skoledag for elevene er mandag 19. august

 

September

Siste skoledag før høstferien er fredag 27. september

 

Oktober

Høstferie uke 40, fra og med mandag 30. september til og med fredag 4. oktober 

 

November

Fridag for elevene fredag 15. november

 

Desember

Siste skoledag før jul er fredag 20. desember

Den enkelte skoles skolerute kan avvike noe fra dette. Se skolenes hjemmesider.