januar 01

Fra 1. januar er tittelen helsesøster historie. Helsesykepleier tar over..

Leder av landsgruppen for helsesykepleiere Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Helsesykepleier: ny tittel – samme kompetanse

Fra 1. januar er tittelen helsesøster historie. Helsesykepleier tar over, kompetansen er den samme opplyser Unio i en melding.

Et enstemmig storting vedtok i desember 2018 den nye tittelen. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har jobbet for denne endringen siden 2015 da NSFs Landsmøte vedtok et ønske om kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere.

Leder for landsgruppen av helsesykepleiere Kristin Sofie Waldum-Grevbo er svært glad for de nå har fått en tittel som er kjønnsnøytral.

 – Helsesøstertittelen var svært kjønnsdefinert. For øyeblikket er det 12 mannlige helsesykepleiere. Med den nye tittelen håper og tror jeg at flere menn vil søke utdanningen og at terskelen for å oppsøke oss blir lavere for gutter og unge menn, sier Waldum-Grevbo.

Utdanning

Helsesykepleiernes kompetanse har også vært avgjørende for den nye tittelen. Bare 38 prosent av befolkningen under 25 år visste at helsesøstre var sykepleiere med spesialutdanning, viser en undersøkelse gjennomført av IPSOS-MMI.

 – Nå blir det mer tydelig at vi er sykepleiere med spesialisering innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleier er ekspert på fysisk-, psykisk-, sosial-, og seksuell helse. Tittelen er kort og dermed lett å bruke, forteller Waldum-Grevbo.