januar 02

Har gjort funn av død person i et bygg. Etterforskes som mistenkelig

Politiet mottok onsdag melding om funn av en død person i et bygg i Moss / Krapfoss. Politiet tidfester saken til ca 16.00

Mistenkelig

Politiet har jobbet på stedet siden meldingen kom. Politiet etterforsker funnet av den døde personen som et mistenkelig dødsfall. Avdøde vil bli obdusert for å eventuelt klarlegge dødsårsak.

Identitet

Identiteten til avdøde er ikke klarlagt helt sikkert og eventuelle pårørende er således ikke varslet. Av hensyn til både etterforskningen og eventuelle pårørende har politiet foreløpig ikke ytterligere informasjon i saken.

Mann i 40-årene

Avdøde er en mann i 40-årene med utenlandsk opprinnelse.