januar 03

Telenor: Nå er det snart slutt for 3G – dette betyr det for deg. Østfold..

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning: for første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men spoler vi frem 14 år, er det nesten ikke aktivitet i 3G-nettet – nå er det de langt raskere hastighetene over 4G som gjelder skriver Telenor / Online i en artikkel.

Derfor er det snart kroken på døra for 3G. De neste to årene stenges 3G-nettet for å rydde veien for fremtidens løsninger.

Stenges i 2020

Årsaken er den formidable veksten i databruk, som øker med mellom 30 og 40 prosent fra år til år. Over 96 prosent av all data går nå over 4G, og de aller fleste har gått over til mobiler som støtter 4G.

Telenor investerer årlig 4,5 milliarder kroner i mobil og fiber. Det resulterer i landets raskeste mobildekning. Men for at brukeropplevelsen skal forbli like god – og kunne bli enda bedre – må mobilnettet stadig utbygges og forbedres.

Fra og med 3. januar 2019 starter Telenor utfasingen i 3G-nettet i flere fylker – før det til slutt stenges helt i slutten av 2020.

Slik blir 3G-stengingen

3G-nettet stenges fylkesvis. Arbeidet starter i 2019 og er sluttført i 2020

•Fra januar til mars: Agder, Buskerud, Hedmark, Trøndelag, Akershus, Hordaland, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold

•Fra april til juni: Rogaland, samt det som gjenstår i fylkene over

•Fra juli til september: Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane

•Fra oktober til desember: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Aktuell link | Online