januar 04

Nye oppgaver til helsefagarbeiderne på sykehuset Østfold

Seksjonsleder Merete Magnussen Jansen i bemanningsavdelingen låner ut armen, mens Nina Manov veileder trainee og helsefagarbeider Stine Engelsen under innsetting av perifert venekateter. Foto via sykehuset Østfold

Nye oppgaver til helsefagarbeiderne

Helsefagarbeiderne som startet som trainee i Sykehuset Østfold i høst, har hatt egen fagdag hvor de blant annet lærte om innleggelse av venekanyle og intravenøs væskebehandling.

Samtlige ti helsefagarbeidere som begynte som trainee ved Sykehuset Østfold i høst, har vært på fagdag hvor et av temaene var oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeidere opplyser sykehuset i en artikkel.

  • Det er mangel på sykepleiere og de får også flere oppgaver, og det er noe med å se hvilke muligheter som finnes, sier avdelingssjef Fiona Skjennem.

Oppgavedeling til helsefagarbeiderne innebærer at de har lov til å henge opp klare væsker uten tilsetningsstoffer, blodprøvetaking og innleggelse av perifere venekatetre.

Første gang

Sammen med Lars Petter Møller, gjennomgikk Nina Manov fra bemanningsavdelingen både teori og praktiske øvelser knyttet til innsetting og stell av perifere venekatetre (PVK) og intravenøs væskebehandling.

  • Det er første gang det gjennomføres en opplæring på denne måten, med innledning av smittevern, en teoretisk gjennomgang og praktisk trening, sier seksjonsleder for LIS1/trainee helsefagarbeidere, Merete Magnussen Jansen. Opplæringen er begrenset til behandling av voksne pasienter i somatikken.
  • Dette er en oppgave helsefagarbeiderne får gjennom traineeprogrammet, men som også andre avdelinger kan gjennomføre med sine helsefagarbeidere. Vi ser jo at dette er oppgaver som kunne vært like aktuelle i kommunen, sier Magnussen Jansen.

Helsefagarbeiderne har vært på full tid som trainee på hvert sitt hovedområdet i sykehuset siden de startet, og skal videre ut i opplæring på andre avdelinger.

  • Vi har også startet med refleksjonsgrupper, der traineene trekkes ut fra vanlig døgnområde i halvannen time. I løpet av året er det lagt opp til tre dager med faglig påfyll, hvor helsefagarbeiderne i likhet med sykepleiertrainee gjennomgår temaer som forhold knyttet til ansattforholdet, taushetsplikt og kommunikasjon.

Aktuell link | Her kan du lese mer