januar 05

Sykehuset Østfold: Vil du bidra til å gjøre pasienttilbudet til unge pasienter bedre?

Er du mellom 12 og 23 år? Og vil du bidra til å gjøre pasienttilbudet til unge pasienter bedre, og bli kjent med andre ungdommer som jobber mot samme mål? Da kan ungdomsrådet i sykehuset være noe for deg opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

Råd

Ungdomsrådet gir råd til sykehusets avdelinger med mål om å gjøre sykehuset til et bedre sted for ungdom enten de er pasienter eller pårørende. Rådet består av 10 ungdommer fra 12 til 23 år.

Ungdom er en sårbar gruppe i sykehus. De er verken barn eller voksne, og er en gruppe som ikke har et like godt tilpasset tilbud.

I 2014 sendte Barneombudet ut en anbefaling til alle landets sykehus med barneavdeling, om å opprette egne ungdomsråd i alle sykehus. I 2016 ble det vedtatt å etablere et eget ungdomsråd i Sykehuset Østfold etter Barneombudets anbefaling.

Nå har ungdomsrådet vært aktivt i to år. Noen av ungdommene fortsetter å være med, mens andre gir seg etter denne toårsperioden. Derfor vil de gjerne ha kontakt med flere ungdommer som vil bidra.

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold | foto via sykehuset Østfold