januar 07

Frist for privatisteksamen

Trenger du studiekompetanse eller forbedre karakterer fra videregående skole? Meld deg opp til privatisteksamen senest 1.februar på Privatistweb.no skriver Østfold fylkeskommune.

Mange tar privatisteksamen for å forbedre karakteren i enkeltfag fra videregående skole. Andre er voksne som ønsker studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

I utgangspunktet kan alle melde seg opp til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Er du elev i et fag kan du ikke melde deg opp som privatist i det samme faget.

Hvordan melde seg opp til eksamen

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året.

Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med en av de  videregående skolene eller eksamenskontoret på epost: eksamenskontoret@ostfoldfk.no eventuelt telefon 69 11 74 00.

Betaling skjer via nettbank ved oppmelding på http://www.privatistweb.no/ 

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Søknaden må leveres ved oppmelding til privatisteksamen.

Eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ved skolen hvor oppmeldingen er levert. Det vil du få nærmere beskjed om.

Aktuell link | via Østfold fylkeskommune