januar 07

Reddet liv også i 2018

Fjoråret ble hektisk for Kystvakten. I løpet av året deltok flåten i 143 søk- og redningsaksjoner og over 1400 fiskeriinspeksjoner opplyser Forsvaret oven artikkel.

| via Forsvaret

Som statens «vaktbikkje» på havet passer Kystvakten på fiskeressursene og sjøområdene våre. Og minst like viktig redder etaten fartøy og sjøfolk i nød. Nå viser en fersk oversikt at fjoråret ble like travelt for Kystvakten som tidligere. I løpet av 2018 deltok kystvaktflåten i 143 søk- og redningsaksjoner, og de foretok 65 slep.

– Kystvakten har også i 2018 forhindret mange potensielle ulykker og havarier, sier kystvaktsjef Ottar Haugen.

Flaggkommandøren forteller også at de har gjennomført over 2600 oppdrag for eksterne etater som politiet og Tollvesenet. Kystvakten frakter også forsyninger og mannskaper til stasjonene på Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.

PASSER PÅ FISKEN

Kystvaktens «hverdagsjobb» er imidlertid å holde oppsyn med fiskebåtene som fisker i norske farvann. Særlig rundt Spitsbergen er fisket strengt regulert, og derfor gjør kystvaktmannskapene en viktig jobb for å passe på at fiskerne følger loven. I fjor gjennomførte Kystvakten 1423 fiskeriinspeksjoner. Inspeksjonene resulterte i 258 advarsler og 48 anmeldelser. Ytterligere syv fartøy ble oppbragt til en norsk havn for bevissikring.

– Kystvakten har vært til stede i havområdene og langs kysten med det vi har av tilgjengelige ressurser. Vi bidrar kontinuerlig til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig ressursforvaltning og beredskap i ansvarsområdene våre, sier Haugen.

NYE FARTØY KOMMER

Bemanningsmessig har avdelingen slitt med fravær på grunn av rettighetspermisjoner, sykdom og utdanning/kurs. Fraværet i kombinasjon med prioritering av nødvendig utdanning, gjort at et av kystvaktfartøyene ble lagt til kai mot slutten av året. 

– Fartøyet er planlagt tilbake i operativ drift 1. august 2019, og planlagte patruljedøgn fordeles på øvrige skrog i perioden, sier flaggkommandør Ottar Haugen.

Kystvakten har en relativt moderne flåte med kapasiteter tilpasset kystvaktoppgavene. De eldste fartøyene i flåten er de tre fartøyene av Nordkapp-klassen, og de begynner å nærme seg utskiftning. Tre nye kystvaktfartøy skal bygges av Vard Langsten i nær fremtid, og de tre nye fartøyene forventes innfaset i årene 2022–2024.

Aktuell link | Forsvaret | alle foto via Forsvaret