januar 08

Eldre i trafikken: Økt risiko for å bli drept eller hardt skadd

Det blir flere eldre bak rattet, og risikoen for å bli drept eller hardt skadd øker med alderen. Foto via Statens vegvesen

| via Vegnett

Eldre i trafikken: Økt risiko for å bli drept eller hardt skadd

Nå er det rundt 280.000 over 70 år med førerkort som har høy risiko i trafikken. Antallet vil øke til over 600.000 i 2030 opplyser Vegnett i en artikkel.

De siste ti årene ble rundt tusen på over 70 år drept eller hardt skadd i trafikken.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd øker med alderen. Ikke minst øker risikoen betraktelig når en passerer 65 år, noe figuren under tydelig viser. Den viser også at en på over 75 år har tre ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken som en på 40 år.

Kilde: TØI

Høyere risiko

Eldre har blant annet mye høyere risiko fordi de tåler mindre: Yngre kan slippe unna med en lettere skade, mens risikoen er høy for at eldre blir drept eller hardt skadd under samme forutsetninger.

Hvorfor er eldre menn mer utsatt enn kvinner?

Etter fylte åtti år er det mye høyere risiko for menn enn kvinner. Hvorfor er det slik når kvinner lever lengre enn menn, og menn kjører mer enn kvinner? Jo mer du kjører, jo bedre sjåfør bør du jo bli.

Problemet er at når du blir eldre og ikke tar innover deg at observasjons- og reaksjonsevnen svekkes, så øker risikoen for å gjøre feil og havne i ei ulykke.

Kvinner på over 80 år har tatt førerkort i godt voksen alder. De har kjørt mye mindre enn jevnaldrende menn og kjører derfor mer forsiktig. En annen årsak til at det er høyere risiko for eldre menn kan også være at det å kjøre bil er en måte å opprettholde mannsrollen på – også etter at evnene avtar.

Om tretti år vil dette jevne seg ut – da vil menn og kvinner på åtti ha kjørt omtrent like mye.

Risiko og trafikkfarlige piller

Illustrasjon via Statens vegvesen / Strangstadstuen,

Tall fra Reseptregisteret viser at over 180.000 personer over 75 år tar trafikkfarlige piller.

Sovemidler er et eksempel. De må inntas minst åtte timer før du kan kjøre. Dersom du våkner klokka to om natta og tar en sovetablett, kan du altså ikke kjøre bil før klokka ti. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at det er to til fire ganger så høy risiko for bli involvert i ei bilulykke med personskade hvis sjåføren for eksempel bruker sovemedisin og beroligende middel.

 

FAKTA

• Helsekrav til førerkort

• Fra fylte 75 år må en ha helseattest, som kan utstedes med inntil tre års gyldighet

• Fra fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil to år om gangen

• Hvis fastlegen er i tvil om kjøreegenskaper, kan han be fylkeslegen henvise til kjørevurdering hos Statens vegvesen. Ved svekket førlighet, som er stabil, gjennomføres kjørevurdering uten at det må søkes til fylkeslegen

• De med førerkort for manuelle kjøretøy kan ha kjørevurdering med bil med automatgir. Det kan medføre at de får begrenset førerkortet til automat.

• Retningslinjer – førerkortveileder

• Statens vegvesen har som mål å redusere risikoen for at bilførere på 75 + skal bli drept eller hardt skadd med 30 prosent i perioden 2018 – 2021.

• Statens vegvesen arrangerer kurset 65+ for eldre sjåfører som ønsker å oppdatere seg. Rundt 15 prosent av 70-åringer tok dette i 2016. Målet er 30 prosent i 2021.

• TØI-rapport om risiko i vegtrafikken

• Hvis en bil koster deg 100.000 kroner i året, vil du kunne kjøre 200 turer med taxi som koster 500 kr.

Aktuell link | Vegnett