januar 09

I overkant med sigarettpapir på busstur

Under en kontroll av en buss på grønn sone på Svinesund, fant tollerne sist lørdag 8 esker med tilsammen 197.000 stk. sigarettpapir.

Passasjer

En passasjer på bussen vedkjente seg eskene. Disse ble beslaglagt av tollvesenet.

Kvote

Til infomasjon: kvoten på sigarettpapir er 200 stk opplyser Grensekontrollen.

Foto via Grensekontrollen