januar 09

-Sjåføren hevdet han skulle få betalt kr. 3000,- for å kjøre bilen med tobakksvarene over grensen

Lørdag beslagla tollerne på Svinesund 50200 stk. sigaretter og 46,25 kg. røyketobakk. Beslaget ble gjort under kontroll av en utenlandsk personbil, som kom inn til Norge over FV118 gamle Svinesundsbroen.

3000

Sjåføren hevdet han skulle få betalt kr. 3000,- for å kjøre bilen med tobakksvarene over grensen opplyser Tolletaten.

Foto via Tolletaten