januar 10

Årets influensatopp ventes i februar

Forekomsten av influensa økte fram mot jul, men det meste av influensautbruddet ligger fortsatt foran oss opplyser Folkehelseinstituttet i en melding. Toppen ventes i siste halvdel av februar.

Økte

I løpet av jula økte influensaaktiviteten. Folkehelseinstituttet tror at antall syke vil fortsette å øke og at det trolig vil ta noen uker før utbruddet når sitt toppnivå. Dette går fram av årets scenariorapport.

I begynnelsen av hver influensasesong publiserer Folkehelseinstituttet en rapport hvor det mest sannsynlige scenariet for året influensautbrudd blir presentert. Årets rapport legges fram i dag.

Vurderingen er blant annet basert på analyser av virusprøver og antall sykdomstilfeller rapportert av fastleger. Data om immunstatus inngår også; det vil si i hvor stor grad befolkningen har beskyttelse mot de virus som dominerer. I tillegg gis et anslag for hvor stor andel av befolkningen som har tatt influensavaksine og om vaksinen stemmer med de virus som man finner i virusprøvene.

I årets scenariorapport går det fram at

Influensavirus A(H1N1) dominerer

I stadig sterkere grad er det i årets sesong influensavirus A(H1N1) som dominerer. Influensavirus A(H3N2) er også i omløp, men i langt mindre grad de fleste steder.

En større andel av de smittede vil være barn og yrkesaktive

De to siste influensasesongene har vært preget av influensa A(H3N2) og influensa B-Yamagata. Dette er virus som først og fremst rammer eldre og de siste to sesongene har de eldste blitt rammet spesielt hardt.

Siden det i år er influensa A(H1N1) som dominerer, tror Folkehelseinstituttet at flere av de som blir syke vil være barn under 5 år og voksne i yrkesaktiv alder.

De eldste er av forskjellige årsaker mindre mottakelige for A(H1N1)-viruset, men gjerne mer mottakelige for A(H3N2)-virus. Dermed kan det også på steder der A(H1N1) dominerer hos barn og voksne i yrkesaktive alder, i stor grad være A(H3N2)-virus som dominerer hos de eldre.

Mange er immune

– Det er for tidlig å si noe om hvor stort årets influensautbrudd blir, men undersøkelser viser at store deler av befolkningen hadde god beskyttelse mot influensa A(H1N1) og A(H3N2) før sesongen startet. Dette kan bidra til at årets utbrudd blir mindre kraftig med færre syke enn sist vinter, sier fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Karoline Bragstad.

Rekordmange vaksinerte denne vinteren

Det har aldri tidligere blitt distribuert så mange doser influensavaksine i Norge som i år. Antall doser har økt med opp mot 60 prosent siden 2016/17-sesongen og nær en halv million nordmenn er allerede vaksinert. Over 300 000 av disse er 65 år eller eldre, noe som tilsier at dekningen blant de eldste allerede nå ligger på 35 prosent som er over dekningen på 34 prosent fra i fjor.

– Også vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell har økt sammenliknet med forrige sesong, viser tilbakemeldinger fra sykehus. Det gjøres en stor innsats der ute, og det er gledelige at stadig flere helsearbeidere vaksinerer seg, sier rådgiver ved Folkehelseinstituttet Birgitte Klüwer.

Her kan du lese mer | Folkehelseinstituttet