januar 11

Løve og leopard på Svinesund

På Svinesund fant tollerne denne uka ett løveskinn og ett leopardskinn med hoder, i bilen til en reisende på grønn sone.

Ulovlig

Handel med truede dyrearter er forbud ihht. CITES-konvensjonen opplyser Tolletaten.

Beslaglagt

Skinnene ble derfor beslaglagt av tolletaten

Foto via Tolletaten