januar 20

Eldre i trafikken: Helsevesenet avgjør behov for kjørevurdering

Gro Ramberg er spesialutdannet i å ha kjørevurderinger med eldre for å undersøke om de er trafikksikre sjåfører. –Måten en blir møtt på i en sånn sårbar situasjon er viktig, understreker professor emeritus Peter Kierulf (82). Han roser Ramberg for hennes imøtekommenhet. Foto via Vegnett / Henriette Erken Busterud

| via Vegnett

Eldre i trafikken: Helsevesenet avgjør behov for kjørevurdering

– Når du har kjørt bil i femti år, så er det ikke alltid så lett å forstå at du har noe å lære. Det sier Gro Ramberg ved Billingstad trafikkstasjon. Hun er spesialutdannet i å ha kjørevurderinger med eldre for å undersøke om de er trafikksikre sjåfører.

Gro Ramberg ved Billingstad trafikkstasjon er spesialutdannet i å ha kjørevurderinger med eldre for å undersøke om de er trafikksikre sjåfører.

En 75-åring er henvist av fylkeslegen, men lar vente på seg. Klokka nærmer seg 10 og Ramberg tar en telefon til mannen som virker uklar. Det viser seg at han verken har stått opp eller har fått med seg at skal leie en bil på trafikkskole med dobbelt pedalsett.

– Jeg kunne satt opp en ny time til ham. Men dette, sammen med det legen har bedt meg være oppmerksom på, gjør at jeg sender saken tilbake til fylkeslegen som har siste ord.

Fylkeslegen henviser

Dersom fastlegen, etter en spesiell test, er i tvil om noen er i stand til å kjøre bil, melder han det til fylkeslegen. Typiske årsaker kan være mistanke om demens, hjerneslag eller fysiske skader.

– Psykiske ting, som demens, er ikke så lett å oppdage, det kommer snikende. Det er mange på over 80 som ser spreke ut, men fylkeslegen ber meg være observant på spesielle ting underveis. Det kan typisk være evne til å konsentrere seg og reaksjonsevne, om de lar seg distrahere, eller om de bagatelliserer egne feil, forteller Ramberg.

Mange som ikke vil erkjenne

Noen eldre skjønner det kan være lurt å ta noen ekstra timer hos en trafikkskole før kjørevurdering. Noen skoler vil heller ikke leie ut bil uten at vedkommende har tatt noen kjøretimer.

Psykiske ting, som demens, er ikke så lett å oppdage, det kommer snikende.

– Noen har kjørt i femti år, og skjønner ikke at de har noe å lære. Men ting har jo forandret seg på disse årene år, både regler og trafikkbildet er mer kompliserte. Mange mener at de fortsatt skal kunne kjøre fordi de bare kjører hjemmefra til butikken, men det er jo ikke sånn at førerkortet gjelder for kun en strekning.

Statens vegvesen arrangerer oppfriskningskurs for bilførere på 65.

Kjørevurderingen er en times kjøretur

Det er satt av en time til kjørevurderinga. Underveis får den eldre bare beskjed om hvor hun/han skal kjøre. Det er kun på lange strekninger eller i veldig rolig trafikk det er rom for å snakke om løst og fast.

– Det er viktig å unngå og stresse kandidaten. Dette er en stresset situasjon på lik linje som for dem som tar førerkort for første gang. En 18-åring kan komme tilbake om fire uker, men fylkeslegen gir ingen ny sjanse, sier Ramberg.

Både regler og trafikkbildet er mer kompliserte.

Ramberg må også trykke på bremsen underveis hos halvparten på kjørevurdering.

– Noen kjører fort. Når jeg spør hvorfor svarer flere at de er redd for å sinke i trafikken.

Hun forteller også at mange plasserer seg feil i rundkjøringer.

Mange blir triste og sinte

– Det er jo trist å gi beskjed om at de ikke kan kjøre bil mer, men min jobb er å tenke trafikksikkerhet. Noen sier jeg har tatt fra dem livet. Andre har nok innerst inne en forståelse for det, men det er vondt å innrømme at ting ikke er som før.

En gang var det sønnen som ble skikkelig sint da hans gamle mor ikke kjørte godt nok og truet med advokathjelp for å få tilbake førerkortet.

– Når noen mister førerkortet blir de jo avhengig av at andre kjører dem hvis de ikke kan reise kollektivt.

– Jeg vil ikke være en som holder krampaktig i rattet

Det sier Peter Kierulf som også hadde kjørevurdering med Ramberg denne dagen. Den 82 år gamle professor emeritus i medisin er lettet over at det gikk bra og snakker engasjert om det å bli eldre bilfører.

Det er utrolig vanskelig å innrømme for seg selv at en blir eldre.

– Man er ved livets ytterpunkt, og det er ofte alfa omega at en beholder førerkortet. Men jeg vil ikke være en som holder krampaktig i rattet. Slike kjørevurderinger er derfor utrolig viktig for trafikksikkerheten. Den var flott lagt opp, og jeg ble prøvd ut i alt, forteller Kierulf.

innhold / foto via Vegnett / Her kan du lese mer