januar 22

Skjerpa krav til vinterdekk for tunge kjøretøy

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg nå bedt Vegdirektoratet skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale oven melding.

Samferdselsdepartementet ba fredag Vegdirektoratet om å skjerpe kravet til vinterdekk for tunge kjøretøy.

Tiltak

– Dette er et tiltak i arbeidet for øke sikkerheten på norske vinterveier. Jeg ønsker at dette blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, sier Dale. Påbud om vinterdekk ble innført i 2013 og 2014.

Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kg med unntak av løfteaksler. I 2014 ble dette påbudet utvidet, og det ble innført påbud om vinterdekk på alle aksler.

Det ble i 2013 og 2014 meldt et ønske om å se ytterligere på kravene til merking av vinterdekk på et senere tidspunkt, i lys av den tekniske utviklingen og tilgjenglighet av ulike typer dekk. Tyske myndigheter har skjerpa krava til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med det såkalla «alpesymbolet», (Three Peak Mountain Snow Flake) som er godkjent.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet vurdere om en skjerping etter samme mønster som bør bli foreslått i Norge.

Vurdere

Vegdirektoratet skal også vurdere om et skjerpa vinterdekkrav bare bør gjelde drivende og styrende aksler slik som i Tyskland, eller alle hjul, inkludert hjul på tilhenger. Tilgjengeligheten av denne type dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsperiode, skal også vurderes. I Tyskland er det gitt en overgangsperiode frem til 30.september 2024 for bruk av dekk merka M+S, produsert før 31. desember 2017.

En rekke tiltak er gjennomført

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak mot dårlig skodde vogntog de siste åra. I forrige uke kunne samferdselsministeren melde om en styrking av kontrollen av tunge kjøretøy i Nord-Norge.