januar 23

NSB: Årlig prisjustering, endring i Familierabatt og aldergrenser for barn

Fra neste uke blir det flere endringer som berører billettpriser, aldersgrenser for barn, samt endring i familierabatt for barn som tidligere har reist gratis i følge med en voksen med ordinærbillett opplyser NSB.

Endringer

Fra 27.januar endres aldersgrensene for barn. Det betyr at dagens aldersgrenser hvor barn under fire år reiser gratis, fra denne datoen endres til å gjelde barn opp til de fyller seks år. Videre får barn helt opp til den dagen de fyller 18 år 50 prosent rabatt på reiser med NSB. Denne aldersgrensen er per nå på 16 år.

Billetter kjøpt før 27.januar med dagens aldersgrenser og hvor reisedato er etter 27. januar innvilges ikke refusjon.

Familierabatt tas bort

Fra og med 1. februar fjernes Familierabatten, som gir en reisende med ordinær- eller kundekortbillett rett til å ta med ett barn gratis.

Bakgrunn for endringen

Utvidete aldersgrenser for barn gjør at svært mange av de som har benyttet seg av familierabatten likevel kan ta med barn gratis, samt at barn kan reise til gode priser frem til de fyller 18 år.

Kundene får også fortsatt gode muligheter til å kjøpe billetter til lave priser ved å velge bestemte avganger eller å kjøpe i god tid før avgang.

Ordinær prisendring

Den årlige prisjusteringen gjøres også fra 1. februar 2019 og innebærer en prisøkning på 2,7 % for enkeltbilletter og periodebilletter. Samtidig blir det også en økning med 20 kr for reisende som bestiller sovekupe på regiontogene, ny pris blir da 950 kr, samt at Komfort Natt på Sørlandsbanen øker med 10 kroner til 230 kroner.

Aktuell link