januar 23

Oppretter et eget innsatsteam mot mobbing

ENGASJERTE: En rekke ansatte i kommuner, fylkeskommuner og skoleverket er involvert i prosjektet. Foto via Østfold fylkeskommune

Ny ressursgruppe skal hjelpe skoler i mobbesaker

Østfold fylkeskommune oppretter et eget innsatsteam mot mobbing. Den nyopprettede ressursgruppen skal fra høsten av hjelpe Østfold-skoler med å løse mobbesaker opplyser fylkeskommunen i en artikkel.

Hver dag er det noen som gruer seg til å gå på skolen i Østfold. Grunn: De blir mobbet. Det er viten som er vond, erkjenner elev-, lærling og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth i Østfold fylkeskommune.

-Vi kan aldri gjøre nok. Det å komme mobbing til livs er en evigvarende kamp, sier Bugdø-Aarseth.

På plass i august

Hun er koordinator for et helt nytt prosjekt: Østfold fylkeskommune oppretter nå et eget innsatsteam mot mobbing.

–  Innsatsteamet skal være en ressursgruppe som kan bistå og veilede skolene fra de får melding om, eller oppdager, en mobbesak. Teamet kan også gå inn og bistå i vanskelige saker som har vedvart. Skolene skal selv løse saken, men ressursteamet kan veilede skolen slik at de får en best mulig løsning på kortest mulig tid for å unngå de lange og omfattende mobbesakene, sier Bugdø-Aarseth.

Teamet skal bestå av ansatte – trolig rundt åtte stykker –  fra pedagogisk-psykologisk spesialtjeneste (PPT) som skal jobbe for videregående skole.

Innsatstemaet skal være operativt allerede fra august 2019.

Viktig fagkompetanse

Det neste halvannet året skal teamet skoleres i regi av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, ved henholdsvis professor i spesialpedagogikk Erling Roland og universitetslektor Kari Stamland Gusfre.

Rundt 50 involverte i prosjektet, blant dem PPT-ansatte fra hele fylket, var 22.- og 23. januar samlet på Quality Hotel i Fredrikstad for et oppstartsseminar. De skal ha flere møter utover våren. 

Professor Erling Roland mener eget innsatsteam mot mobbing kan være svært god hjelp for skolene. 

Aktuell link | her kan du lese mer via fylkeskommunens nettsider