januar 24

Feil i utsendelse av årsoppgaver. Oppgave til to innbyggere ble sendt til totalt 21 andre innbyggere i kommunen

I forbindelse med at kemnerkontoret skulle sende ut årsoppgave for «pass og stell av barn» (til de som har barn i barnehage og SFO) for 2018, har det oppstått en teknisk feil opplyser Sarpsborg kommune.

21 innbyggere

Kort tid etter utsendelse av årsoppgaven fredag 18. januar ble det avdekket at oppgaven til to innbyggere var blitt sendt til totalt 21 andre innbyggere i kommunen.

Kemneren stanset straks alle utsendelser, og jobber nå sammen med leverandøren av det aktuelle systemet for å finne årsaken til hvordan dette kunne skje.

De to som har fått delt sin årsoppgave med andre, og alle de som har mottatt feil oppgaver, har blitt kontaktet både muntlig og skriftlig av kemnerkontoret.

Sjekker opp

Ingen årsoppgaver vil bli sendt ut maskinelt fra kemner, før årsak er identifisert og retting i systemer er gjennomført.

Avviket er rutinemessig meldt til Datatilsynet, og personvernombudet i kommunen er koblet på saken.

aktuell link