januar 24

Økt bemanning i politiet

Politiet hadde totalt 16 945 årsverk ved utgangen av 2018. Det er en økning på 412 årsverk fra samme periode i 2017 opplyser Politidirektoratet i en melding.

272

Antall politiårsverk har økt med 272 årsverk og var 10 063 ved utgangen av året.

Her kan du lese mer