januar 25

Brann i en låve. Onsøy..

Fredrikstad brannvesen har rykket ut etter melding om brann i en låve i Forsetlundveien i Onsøy.

Mye røyk

Første enheter på stedet melder om mye sort røyk fra bygget. Skal være en låve. Skal ikke være dyr i låven.