januar 28

Bengt Åke Gustafsson ferdig som trener i Stjernen

Det er i dag, mandag den 28. januar 2019, blitt enighet mellom trener Bengt Åke Gustafsson og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite om at arbeidsforholdet partene imellom opphører omgående. Det skriver Stjernen i en pressemelding.

Ville slutte

Gustafsson har kontaktet klubben med ønske om å bli fritatt fra sin stilling noe klubben har tatt til etterretning og partene er enige om fratredelsen.

Forventninger til egne og klubbens prestasjoner er ikke innfridd og Gustafsson søker derfor nye utfordringer. SHFE vil i denne sammenheng både beklage Gustafssons valg, men også få presisere at treneren heller ikke fikk innfridd de løfter om den spillergruppa han var forespeilet før sesongen. Dette pga klubben sine sviktene inntekter i denne perioden. Videre så var det nok også et sprik mellom hva Gustafsson forventet av nivå på stallen i forhold til hva han hadde forstått på forhånd.

Foto via Stjernen Hockey