januar 29

Noe å lære av for andre? Kommune og innbyggere deler elbiler

Lavere kommunale utgifter til transport, redusert klimautslipp og utjevning av sosiale forskjeller er målene for en innovativ transportløsning som ble åpnet i Halden torsdag forrige uke opplyser kommunen på sine nettsider.  – Det er et sånt kinderegg jeg liker, sier statssekretær Paul Chaffey.

Avtale

Halden kommune har inngått en avtale om å leie en rekke elbiler fem dager i uka mellom klokka 8 og 16. I helgene og på kvelden, når de fleste kommunalt ansatte har gått hjem fra jobb, vil utleiefirmaet gjøre de samme bilene tilgjengelig for byens innbyggere. Ved å dele på bilparken oppnår man flere fordeler.

  • Dette er delingsøkonomiens kinderegg. Vi blir mer miljøvennlige da vårt CO2-regnskap blir mye bedre. Det vil utjevne sosiale forskjeller. Og på toppen av alt dette sparer også kommunen penger på prosjektet, sier ordfører Thor Edquist i Halden kommune.

Torsdag 24. januar åpnet ordføreren og statssekretær Paul Chaffey den fremtidsrettede transportløsningen i Halden.

  • Jeg tenker at et konsept som kombinerer det å bidra til å redde kloden fra klimaendringer, er brukervennlig og gjør hverdagen enklere for innbyggerne og til og med effektiviserer offentlig sektor så vi kan bruke mer penger på andre tjenester – det er et sånt kinderegg jeg liker. Jeg tror mange har noe å lære av det Halden gjør her, sier statssekretær Paul Chaffey i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunen sparer penger

I 2017 brukte Halden kommune 2,3 millioner kroner på kjøregodtgjørelse til ansatte som brukte privat bil i jobben. Ved å ha en bilpark tilgjengelig for egne ansatte er målet at utgifter til kjøregodtgjørelse vil bli redusert vesentlig. Ved at bilparken deles med innbyggerne kan kommunen eie færre biler og dermed vil kostnadene til transport totalt reduseres for kommunen.

20

I første omgang skal Halden kommune leie 20 elbiler av ulike typer som dekker forskjellige behov. Det kan bli flere på sikt. Kommunen har også kjøpt inn en rekke elsykler som vil være tilgjengelig for kommunalt ansatte gjennom det samme systemet. Det er etablert ladestasjoner for disse bilene og syklene i Halden sentrum og det er planlagt å utvide med ladestasjoner utenfor sentrum ved noen av kommunens institusjoner som også er tett på boligområder.

  • Med denne løsningen vil elbilene være lett tilgjengelig både for kommunalt ansatte og byens innbyggere. Kommunen leier bilene når vi trenger dem. Når vi ikke trenger dem slipper vi å betale, for da leier utleiefirmaet ut bilene til andre innbyggere i Halden, sier Martin Vik, leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune.

Alle foto via Halden kommune | Her kan du lese mer via kommunens nettsider