januar 30

Forbrukeråret 2018: Strøm i stø­tet og fly tar av vi­ser tall fra For­bru­ker­rå­det

Spørsmål til Forbrukerrådet om strøm og fly økte med henholdsvis ni og ti prosent i fjor. De områdene flest forbrukere kontakter oss om er likevel bil og bolig opplyser Forbrukerrådet i en artikkel.

— Gjennom rettighetsinformasjon på nettet, personlig veiledning og mekling sikrer vi at norske forbrukere får makt og mulighet til å ta gode valg. Vi jobber også kontinuerlig med å forbedre lover opp mot norske myndigheter og EU, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Godt forbrukervern krever kunnskap hos forbrukerne, god forbrukerlovgivning og etterlevelse av reglene hos bransjen. Som forbruker trenger du både god informasjon, og gode muligheter til å få løst en konflikt gjennom profesjonell hjelp.

I fjor veiledet Forbrukerrådet personlig, ved telefon, e-post og chat, 59 900 forbrukere og 1 067 næringsdrivende i forbrukerrettigheter. Vi meklet i 9038 forbrukerkonflikter. I tillegg har 51 300 forbrukere inne på rettighetssiden vår hver uke.

Strøm i støtet

Det har vært en økning i spørsmål om strøm i 2018 på over ni prosent. Ser vi på utviklingen siden 2013 har spørsmål om strøm hatt en betydelig økning. Årsaken til økningen i fjor var blant annet knyttet til innføring av nye strømmålere (AMS) og strømselgere med fiffige avtaler, der strømmen ofte blir mye dyrere enn det kundene tror.

— Strømprisen har vært rekordhøy i 2018, og markedet er i endring. Forbrukerrådet jobber med bransjen og myndighetene for at forbrukerne skal bli hørt i omleggingen av en tjeneste hvor prisen endrer seg fra time til time, sier Blyverket.

Fly tar av

Henvendelser om fly har økt med ti prosent siden i fjor. Siden 2013 har spørsmål om fly fordoblet seg. Flyselskapet Norwegian er overrepresentert hos Transportklagenemnda avdeling fly, og Forbrukerrådet svarte også på mange spørsmål om dem i 2018.

— Folk bruker mer penger på reise og fritidstjenester enn før. Regelverket for flyrettigheter er komplisert. Dette har vi forenklet for forbrukerne med en tjeneste der alle kan sjekke sine rettigheter. Den ble brukt av rundt 300 000 norske flypassasjerer i 2018. Vi har delt tjenesten med over 30 forbrukerorganisasjoner i Europa og oversatt den til 20 språk, kan Blyverket fortelle.

— I fjor kom en ny pakkereiselov som er tilpasset dagens marked hvor reiser blir bestilt over nett. Den gjør at du har bedre klagemuligheter en før, hvis noe går galt, legger direktøren til.

Bil på tomgang

Én av sju som tar kontakt med Forbrukerrådet trenger veiledning etter et bruktbilkjøp. Det var det vanligste spørsmålet til Forbrukerrådet i 2018 og nesten hver fjerde sak som vi meklet i fjor gjaldt et bruktbilkjøp som endte dårlig.

— Forbrukerrådet er tilstede i markedet gjennom tett kontakt med blant annet Finn.no for å luke ut useriøse bilselgere og sikre en trygg bilhandel, kan Blyverket fortelle.

— Vi har også startet opp et samarbeid med kjøreskolene for å gi førstegangskjøpere av bil en god start på bilkarrieren, sier hun.

Det er heldigvis færre problemer når du kjøper ny bil. Men kjøper du den nyeste teknologi så kan du få problemer. Tesla havner på fjerdeplass på årets firmatopp, fordi de mangler blant annet verksted for å utbedre feil og mangler. Det fører til lange køer, og misfornøyde forbrukere.

— Teslas problemer er først og fremst knyttet til voksesmerter og vi følger med for å sikre at forbrukernes rettigheter blir tatt hensyn til, kan Blyverket fortelle.

— Bilmarkedet er i stor endring, mange velger for eksempel å lease en ny bil fremfor å kjøpe. Vi ønsker å sikre at folk velger en god leasingavtale, og startet opp i fjor med et samarbeid med bransjeforeninger og NAF om en lage en standardavtale for leasing, legger hun til.

Bolig er fremdeles en utfordring

Vi ga personlig veiledning om husleiespørsmål over 3000 ganger i 2018.

— Ofte er det spørsmål rundt husleien og oppsigelse. Forbrukerrådet har laget en forbrukervennlig husleieavtale, som i fjor hadde 280 000 besøk, sier direktøren.

Konflikter knyttet til håndverkere handler ofte om mye penger, og i verste fall ubeboelige hjem. Litt over sju prosent av sakene vi mekler i gjelder oppussing av bolig.

— Vi har i 2018 hatt tett dialog med Mittanbud.no, som er Norges største formidler av håndverkertjenester, for å sikre at det blir brukt gode kontrakter, samt forsøke å luke ut useriøse firmaer, avslutter Inger Lise Blyverket.

Foto via Forbrukerrådet / presse