februar 01

I dag går startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere

I dag går startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere. Hele 9200 engelsklærere mangler fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder 9000 mattelærere og 7000 norsklærere opplyser Kunnskapsdepartementet i en melding.

– Norske klasserom er fulle av dyktige lærere med solid faglig kompetanse. Men fortsatt er det en del lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Jeg håper mange av dem nå vil søke om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner, like mye som i fjor. I 2018 fikk 7200 lærere tilbud om videreutdanning. 

 

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1.august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Siden 2015 har 8000 lærere tatt videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk, slik at de har nok fordypning.  Men fortsatt er det mange lærere som trenger videreutdanning innen 2025:

• 39 prosent av engelsklærerne

• 27 prosent av matematikklærerne

• 19 prosent av norsklærerne

Tallene er fra Utdanningsdirektoratet, og viser andelen lærere som underviser i fagene uten nok fordypning i dag.

Kommunene har ansvaret for å gi lærere påfyll

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

– Kommunene må ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Da må de prioritere videreutdanning. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre. Ved kommunevalget bør foreldre sjekke hva lokalpolitikerne deres har tenkt å gjøre for å sikre at skolene deres har gode planer for videreutdanning av lærere, som både skoler, foreldre og lærere kjenner til, sier Sanner.

 

27 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning

Siden 2014 har over 27 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I fjor fikk 7200 av 10 000 søkere tilbud.

– Det er gledelig at mange lærere har ønsket faglig påfyll. Undersøkelser viser at lærere som har tatt videreutdanning mener at de har blitt bedre til å undervise, og at elevene lærer mer, sier Sanner.

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars.