februar 05

En medarbeider i Sarpsborg kommune har misbrukt sine tilganger til å lese taushetsbelagte opplysninger

En medarbeider i Sarpsborg kommune har misbrukt sine tilganger til å lese taushetsbelagte opplysninger.

Omhandler

Opplysningene omhandler tre kollegaers tilsettingsforhold. Medarbeideren har også misbrukt tilgangen til å slette dokumentasjon vedrørende sitt eget tilsettingsforhold opplyser Sarpsborg kommune i et skriv.

De berørte er informert om hendelsen, og avviket er rutinemessig meldt inn til Datatilsynet.

Kommunen behandler saken som en personalsak.

Medarbeiderens tilganger er fjernet med umiddelbar virkning, og kommunen vurderer om eksisterende opplærings- og kontrolltiltak er tilstrekkelige.

aktuell link