februar 05

Fylkesmannen i Østfold innvilget 756 separasjonsbevillinger og 641 skilsmissebevillinger

Fylkesmannen i Østfold innvilget 756 separasjonsbevillinger og 641 skilsmissebevillinger i 2018 opplyser fylkesmann på sine nettsider.

Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud innvilget 659 separasjonsbevillinger og 527 skilsmissebevillinger.

Oslo / Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus innvilget 2845 separasjonsbevillinger og 2400 skilsmissebevillinger. Det er en liten oppgang når det gjelder separasjonsbevillinger, mens antall skilsmisser har gått noe ned.