februar 05

KARI skal gjøre hverdagen bedre. Bane NOR..

Skjermene har nå informasjon både på norsk og engelsk opplyser Bane NOR i en melding.

Bane NOR legger til rette for bedre kundeinformasjon

Fra onsdag 6. februar er lik kundeinformasjon for de togreisende et faktum. Bane NOR har nå innført kundeinformasjonssystemet KARI på de fleste stasjonene, noe som muliggjør bedre og mer kundeinformasjon til de fleste som reiser med toget.

-Gjennom at vi nå får tatt i bruk KARI som hovedkilde for informasjon vil de reisende få mye bedre kundeinformasjonen. Et moderne, automatisert system vil gi en merkbar forbedring. I tillegg til at vi får gitt mer og bedre informasjon, blir det slutt på at folk får ulik informasjon i ulike kanaler. Dette er noe vi vet at de reisende bryr seg om, og endringen som nå kommer er utelukkende positiv for alle som tar toget, sier Bjørn Kristiansen, direktør for Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

Bane NOR og togselskapene har tidligere fått kritikk for at de reisende har fått ulik informasjon i ulike kanaler og har jobbet intensivt med å forbedre dette. Innføringen av KARI på Nationaltheatret og Oslo S i starten av januar markerte starten på en ny informasjonshverdag. Nå er alle tilgrensende systemer hos togselskapene og i Bane NOR klare for å motta informasjon kun fra KARI, og det gamle systemet blir derfor skrudd av onsdag formiddag.

KARI gir mer informasjon

Det nye kundeinformasjonssystemet gir muligheter for å gi mer informasjon enn de gamle systemene la til rette for. Blant annet får de reisende nå informasjon både på norsk og engelsk, og det legges inn mer informasjon enn tidligere i tekstene på skjermene. I tillegg blir det nå mulig for togselskapene å sende informasjon direkte ut på skjermene og monitorene på stasjonene, noe som tidligere har foregått via manuelle prosesser. Høyttalermeldingene man kan høre på stasjonen har også bedre lydkvalitet enn de tidligere manuelle meldingene.

-De siste ukene har vi forberedt oss godt slik at vi er trygge på at de reisende nå får enda bedre informasjon enn de har fått tidligere. Utseendemessig er forskjellene ganske små, men gevinsten er at vi sikrer lik, mer informasjon og informasjon i bedre kvalitet i alle kanaler. I løpet av våren skal også designet på Bane NORs egne informasjonsflater fornyes og forbedres, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Bedre hverdag også for de ansatte

I tillegg til at dette er en forbedring for de reisende, blir det også enklere for de som jobber på kunde- og trafikkinformasjon. Nå slipper de å dobbeltføre informasjon i to ulike systemer, noe som ved avvik har vært en krevende operasjon.

-All ære til de som har gjort den jobben i overgangen mellom gammelt og nytt system. Vi vet at dette har vært utfordrende og vil berømme innsatsen. At vi nå får et moderne og automatisert system for kundeinformasjon vil føre til en merkbar forbedring og forenkling for både reisende og ansatte. Vi er stolte av at vi nå kan tilby et enda bedre produkt, men vi hviler ikke på laurbærene selv om fundamentet nå er på plass. Vi har fullt fokus på videre utvikling slik at vi i fremtiden kan levere enda bedre kundeinformasjon, avslutter Hansen.