februar 08

Planer for vinterferien? Du kan leie hytte av Statskog

Valsjøhytta i Rendalen, Hedmark. Foto: Torkel Skoglund/Statskog

Lei hytte av Statskog i vinterferien

Trenger du en wi-fri vinterferie? Statskog har rundt 80 hytter til kortidsutleie. Hyttene kan bestilles av alle, og mange er fortsatt ledige i vinterferien opplyser Landbruks- og matdepartementet i en melding.

Finn en hytte i dag

Standarden på hyttene varierer. Stort sett handler det om vann i bekken, solstrøm og gass. En del har vei helt fram, mens andre krever at du spenner på deg skiene for å nå.  Gjennomsnittlig døgnleie på Statskogs hytter er 550 kroner.

Se oversikten over Statskog sine hytter i Norge

Landets største grunneier

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.