februar 11

Flere beslag av MDMA-tabletter og svært farlige fentanyl

Narkotikamarkedet har forandret seg det siste tiåret. Internett, både det mørke nettet, åpne kanaler og sosiale medium, har blitt en omsetningsarena for illegale rusmiddel. Det skriver Kripos i en oversikt.

Aktuell link

Selv om omsetningen via internett er liten i forhold til det totale markedet, ser det ut til å være økende. Både nye, psykoaktive stoff og tradisjonell narkotika blir omsatt på internett.

En annan trend som har festet seg de siste åra, er at det blir beslaglagt flere forskjellige stofftyper i en og samme sak. Det gjelder både i brukersaker og større innførselssaker.

Sterk økning av MDMA-tabletter

Enda ser vi en økning i tallet på beslag av MDMA, og det er særlig beslag av tabletter som øker. Tabletter har det siste halvåret utgjort nesten to tredjedeler av MDMA-beslagene mens det tidligere var pulver og krystallinsk materiale som dominerte. Det er i 2018 beslaglagt 80 % flere tabletter enn i 2017.

Advarer på det sterkeste mot fentanyl

Det har også blitt flere beslag av potente fentanyl. Fentanyl er et legemiddel som er 100 ganger mer potent enn morfin, og som blir brukt til anestesi og behandling av sterke, kroniske smerter. Vi ser at ulike former for fentanyl også blir brukte til rusformål, og at de blir laget for rusformål. Vi advarer på det sterkeste mot bruken av fentanyl skriver Kripos.

Fentanyl er i økende grad knyttet til overdosedødsfall, både i USA og i Europa. Vi er også kjente med flere tilfeller i Norge.