februar 12

60 trafikkskoler og –lærere mistet godkjenning i fjor

Statens vegvesen hadde 750 tilsyn i fjor for å sjekke kvaliteten på føreropplæringa – og for å kontrollere at formelle krav knyttet til trafikkskoledrift er oppfylt.

| via Vegnett

60 trafikkskoler og –lærere mistet godkjenning i fjor

Rundt om i landet er det 2900 trafikklærere fordelt på nesten 1100 trafikkskoler som er godkjent av Statens vegvesen opplyser Vegnett i en artikkel.

Norge har kanskje Europas beste føreropplæring og er et viktig element i Statens vegvesens 0-visjonsarbeid. Føreropplæringen skal blant annet sikre at de unge og uerfarne førerne i størst mulig grad settes i stand til å takle dagens kompliserte trafikk med minst mulig risiko.

Vegvesenet har jevnlige tilsyn med formelle krav og pedagogisk virksomhet for å sikre at elevene lærer det de skal i alle førerkortklasser.

Vegvesenet har 30 ansatte som stadig har tilsyn med trafikkopplæring. De sjekker at vilkårene for etablering og drift overholdes. De kontrollerer også trafikklæreres arbeidsmåter i klasserom og i bil sammen med elever. Både godkjenning som trafikkskole, trafikklærer og faglig leder kan tilbakekalles.

750 tilsyn

Det var 121 tilsyn med oppfyllelse av formelle krav og 632 tilsyn som gjaldt kvalitet på opplæringa.

Ved nesten 300 tilsyn var det behov for videre oppfølging. Det ble tilsammen gitt 40 advarsler, og 60 trafikkskoler og –lærere/faglige ledere mistet godkjenning

En og annen trafikklærer kan miste godkjenning på grunn av helse eller vandel. Noen trafikkskoler kan også være nedlagt

-De fleste trafikklærere gjør en god jobb

Avdelingsdirektør Henning Harsem som leder kontroll- og tilsynsarbeidet i Statens vegvesen sier at det er mange gode trafikkskoler, men at næringen er under et sterkt press om å levere opplæring så billig som mulig, og at det påvirker trafikkskolenes kvalitet i opplæringen.

-De fleste trafikklærere gjør en god jobb. men hvis krav og planer ikke følges, kan godkjenning tilbakekalles, sier Harsem.

Både områdetilsyn og tilsyn ved klager

3-4 ganger i året er det tilsyn med trafikkskoler i et avgrenset geografisk område i en periode, for eksempel en uke. Da er alle som jobber med dette ute på tilsyn. På denne måten opplever bransjen vår tilstedeværelse på en annen måte enn ved sporadiske tilsyn.

Ellers er det tilsyn der behovet er størst:

-Vi får stadig klager og bekymringsmeldinger fra sensorer, foreldre og elever – og fra trafikkskoler som har tatt over elever fra en konkurrent.

Det forteller Rune Granum som leder tilsynsarbeidet i Region øst.

Lærer måtte gripe inn tre ganger

Denne uka var det blant annet tilsyn med en elev på kjøretur på siste trinn (4) i føreropplæringa

På det dette nivået skal trafikklærer være ferdig med å lære eleven å kjøre bil. Da er det eleven som skal vise at han har lært å kjøre, og tema er refleksjon, sjølinnsikt og risikoforståelse.

-På denne kjøreturen måtte lærer gripe inn tre ganger: En gang måtte han bremse da eleven valgte å kjøre ut i et kryss, og to ganger måtte han ta i rattet. De var altså nær ved å kollidere tre ganger. Det sier seg sjøl at eleven ikke på langt nær var på det nivået han skulle, sier Granum.

-Halvparten av elvene har ikke lært det de skal

Hans inntrykk fra tilsyn er at halvparten av elevene på trinn 4 ikke har kommet så langt i opplæringa som de skal.

At trafikklærer likevel velger å gjennomføre avsluttende opplæring med disse, noe de ikke skal, gjør at mange elever må kjøre førerprøve flere ganger. Dette legger unødig press på førerprøveavviklingen og fordyrer førerkortet for kandidatene.

Trafikklærerne plikter å avvise elever til avsluttende opplæring dersom nivået ikke er godt nok. Tilsynet har fokus på trafikklærere som ikke tar dette ansvaret på alvor.

Dette gjenspeiles også i strykprosenten på oppkjøring: I fjor strøk nesten 30 prosent på praktisk prøve.

Forventer at det skal gå fort

-Det er nok et stort trykk på trafikklærere om at det skal gå fort å få førerkort så det blir så billig som mulig for eleven, sier Granum.

Kvalitet over pris

Når en skal velge trafikkskole er det viktig å ikke bare se på pris, men sørge for å velge trafikkskole som er godkjent av Statens vegvesen.

-Besøk gjerne trafikkskolens kontor, be om å få se undervisningsopplegget til skolen og spør gjerne om skolen har et opplegg for supplerende øvingskjøring hjemme. Vær også innforstått med at ikke alle lærer å kjøre like fort. Det er helt normalt at noen må ha flere kjøretimer enn andre. Videre er det viktig å forstå at forlokkende pakketilbud som oftest ikke gir et riktig bilde av hva opplæringen faktisk kommer til å koste, sier Granum.

Aktuell link | via Vegnett | Foto via Vegnett / Opeide