februar 12

Mange barn får det ikke bedre etter å ha fortalt om vold og overgrep

Når et barn forteller, deles fort informasjonen barnet forteller videre til andre voksne, uten at dette er avtalt med barnet. Illustrasjonsfoto: Morten Brun / Forandringsfabrikken

Mange barn får det ikke bedre etter å ha fortalt om vold og overgrep

Antall anmeldelser av vold og overgrep mot barn har økt kraftig de siste årene. Men betyr det at barna får det bedre etter saken er anmeldt?

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge om dette. De har alle vært i avhør etter å ha vært utsatt for vold og overgrep. Svarene finnes i den nye rapporten ”Rett og sikkert for oss”.

Et hovedsvar er at mange barn ikke får det bedre etter at de har fortalt om vold og overgrep.

Dette har i hovedsak tre årsaker, i følge rapporten:

• Når et barn forteller, deles fort informasjonen barnet forteller videre til andre voksne, uten at dette er avtalt med barnet. Informasjon deles med foreldre eller andre fagfolk.

• Saker blir ofte anmeldt uten at barn vet. Barn blir utrygge og kan slutte å fortelle eller forandre forklaring.

• Avhør av barn gjøres ikke på trygge nok måter. 

«Jeg mistet tilliten fordi læreren raskt snakket med barnevernet om noe jeg hadde fortalt til bare henne, selv om hun sa hun hadde taushetsplikt.» Fra «Rett og sikkert for oss».

Slutter å fortelle

Politiet oppfordrer alle som jobber med barn til å ta kontakt, for at flest mulig saker skal anmeldes.

Mange av barna sier at de mistet kontrollen da de fortalte om vold eller overgrep til en voksen. Barn opplevde at informasjon de hadde delt i fortrolighet med én utvalgt voksen, raskt ble delt videre med ledere, kollegaer eller andre systemer – uten at dette var avtalt med barnet.

Dette gjorde mange av barna så utrygge at de trakk eller endret historien sin før de skulle i avhør. Flere sa at de holdt tilbake viktig informasjon i avhør, fordi de mistet tilliten til voksne. Barn gikk derfor tilbake til liv i vold og overgrep, og noen fikk det verre etter å ha fortalt.

– Barn vil ikke at voksne i barnehager, skoler, helsetjenester og barnevernet skal bli skremt med at de har meldeplikt og avvergingsplikt. De ber om at plikten til å melde nå tar opp i seg kunnskap fra barn. De fleste barn som forteller om vold har levd i dette i lang tid. Når de forteller, er det aller viktigste å ta vare på barnets tillit. Bare da kan barnet virkelig bli beskyttet. Og bare da kan det vel reelt kalles avverging. Dette må Norge forstå bedre, for at vi bedre skal kunne ta vare på barn og at de skal beskyttes fra vold og overgrep, sier leder Marit Sanner i Forandringsfabrikken.

Utrygge i avhør

Også møtet med politi, barnehus og rettssystem kan oppleves så utrygt for barn at de ikke tør fortelle hva de lever i. Barn opplevde å få lite eller ingen informasjon om etterforskningen, og hvem som fikk tilgang til informasjonen de delte. De fikk ikke vite hva som skjedde med den som hadde gjort det vonde mot dem, og visste ikke hvem som ble involvert i straffesaken.

Barn oppgir i rapporten at de ikke følte seg trygge nok til å fortelle om de vondeste tingene som hadde skjedd – verken til politi, barnehus eller i rettssalen. I rapporten sier mange barn at de hadde trengt å snakke om det vonde de hadde opplevd med en person de kjente og var trygge på, for å kunne fortelle alt i avhør eller rettssak.

Rett og sikkert er støttet av Justisdepartementet. 130 unge mellom 12 og 19 år, med erfaring fra anmeldelse eller rettssak er spurt.

Forandringsfabrikken

•Forandringsfabrikken snakker med barn og unge over hele Norge om deres erfaringer med barnevern, psykiskhelsevern og skole. Svar som går igjen fra mange barn og unge, oppsummeres som kunnskap fra barn og utgis i rapporter og magasiner.