februar 15

Reguleringsplan for fv. 109 Råbekken–Rolvsøysund ute til offentlig ettersyn

Modellbilde av Hauge gang- og sykkelbru med Østfoldhallen i bakgrunnen. Illustrasjon: Multiconsult

Reguleringsplan for fv. 109 Råbekken–Rolvsøysund ute til offentlig ettersyn

Reguleringsplanen for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 4. april 2019 opplyser Statens vegvesen.

Innholder

Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan strekningen er tenkt bygget, og konsekvensutredningen for strekningen.

Informasjonsmøte 7.mars

Statens vegvesen inviterer til åpent møte om reguleringsplanforslaget:

▪ Tidspunkt: Torsdag 7.mars. Det vil bli holdt like orienteringer i plenum kl. 14.00, 16.00 og 18.00.

▪ Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgata 11.

Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål.

Bypakke

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.