februar 16

Høy oppslutning om HPV-vaksinasjon

Andelen som tar imot tilbudet om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, er høy hos begge kjønn. Det opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

2018/19

I skoleåret 2018/2019 har både gutter og jenter fått tilbud om HPV-vaksine. Dette er første gangen gitter får tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. I det første skolehalvåret har 87 prosent av guttene og 89 prosent av jentene fått første dose HPV-vaksine. Det viser tall frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Årsak til kreft

– HPV er årsaken til over 100 tilfeller med kreft hos menn og nær 500 hos kvinner hvert år. Takker være at både gutter og jenter får muligheten til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft, blir mange av disse tilfellene nå forebygget, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter på 7.klassetrinn i barnevaksinasjonsprogrammet siden skoleåret 2009/2010, for å beskytte mot kreft i livmorhalsen og de ytre kjønnsorganene hos kvinner.

Fra høsten 2018 har også gutter fått tilbud om HPV-vaksine. Vaksinasjonen for de som er under 15 år består av to doser HPV-vaksine med seks måneders intervall (en dose på høsten og en dose på våren). Bakgrunnen for tilbudet til gutter er at vi de siste årene har fått mer kunnskap om at HPV også kan føre til flere former for kreft hos både kvinner og menn.  Langvarig HPV-infeksjon kan føre til kreft i munn, svelg og endetarmsopninga hos begge kjønn, samt i penis.

Unge kvinner må huske frist for siste dose

Siden 2016 har HPV-vaksinen vært et tilbud til unge kvinner født i 1991 og senere. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at 136 131 kvinner født 1991 eller senere, har takket ja til tilbudet.

De som startet vaksinasjon innan utgangen av desember 2018, kan framleis få de resterande dosene gratis innen 1.juli 2019. Det kan gå lenger tid enn planlagt mellom dosane uten at det påverkar hvor godt beskytta man er etter vaksinasjon.

Det kan likevel ikke gå kortere tid enn anbefalt mellom dosene. Korteste intervall mellom dosene er en måned mellom de første to dosene, og fem måneder mellom de siste to. For at kvinnene skal få HPV-vaksine gratis, må vaksinedosene tas innenfor tidsfristen for tilbudet.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet