februar 20

Politiets responstid 2018 økte noe

Fra 2017 til 2018 økte antallet registrerte hasteoppdrag med omtrent 60 prosent, fra 12 353 til 19 890 oppdrag. Politidirektoratet skal nå undersøke årsaken til denne veksten, og se hvilke konsekvenser det kan ha hatt for responstidsresultatene. Foto via Politidirektoratet

Politiets responstid 2018

Politiets responstid økte noe fra 2017 til 2018. Det viser en nasjonal måling av til sammen 19 890 hasteoppdrag opplyser Politidirektoratet i en melding.

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er på stedet. Det stilles krav til responstid kun i hasteoppdrag eller akutte oppdrag. Disse utgjør omtrent tre prosent av alle politiets oppdrag.

  • Vi vet det gir folk trygghet at politiet kommer raskt når det trengs. Derfor jobber vi målrettet for å redusere responstiden, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad. Politiets responstid økte med omtrent ett minutt fra 2017 til 2018.
  • Det er ikke store endringer det siste året, men resultatene er ikke så gode som vi forventet da vi fastsatte kravene for 2018, sier han.

Ulike krav til responstid

Kravene til responstid for 2018 ble satt med bakgrunn i tidligere resultater og hvilke potensiale politidistriktene hadde for forbedringer. Det var en målsetning at responstiden i 2018 som et minimum skulle være på samme nivå som resultatene i 2017.

Politiet opererer med tre ulike tettstedskategorier når kravene til responstid defineres, og det er stilt ulike krav til responstid ut fra hvor oppdragene skjer. På steder med over

20 000 innbyggere var det registrert totalt 10 410 hasteoppdrag i 2018. Kravet her var at responstiden skulle være under 11 minutter i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser 12 minutter. Politidistriktene rapporterer i tillegg på hvordan de leverer i 50 prosent av hasteoppdragene (median). Her er kravet strengere.

I tettsteder med mellom 2000 og 19 999 innbyggere ble det registrert 2598 hasteoppdrag i 2018. Kravet i disse områdene var at responstiden i hasteoppdrag skulle være under 19 minutter for 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser 20 minutter.

I områder med under 2000 innbyggere, ble det registrert 6882 hasteoppdrag i 2018. Kravet i disse områdene var at responstiden i hasteoppdrag skulle være under 30 minutter i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser 31 minutter.

Forskjeller mellom politidistriktene

De nasjonale kravene må ikke forveksles med kravene som stilles til hvert enkelt politidistrikt. Hvert av landets 12 politidistrikter har egne krav i hver av de tre tettstedskategoriene. I politidistriktene er det dessuten store forskjeller i antall registrerte hasteoppdrag.

  • Det varierer om politidistriktene har innfridd kravene til responstid. Noen politidistrikter innfridde kravene i flere tettstedskategorier mens andre politidistrikter ikke innfridde kravene i noen av tettstedskategoriene. Det er vanskelig å se et systematisk mønster i hvor utfordringene ligger og Politidirektoratet er i dialog med politidistriktene om dette.. Politidistriktene jobber aktivt med å redusere responstiden. Vi jobber nå med å redusere variasjoner gjennom døgnet, årstidene og mellom politidistriktene, sier Skulstad.

Økning i antall hasteoppdrag

Fra 2017 til 2018 økte antallet registrerte hasteoppdrag med omtrent 60 prosent, fra 12 353 til 19 890 oppdrag. Politidirektoratet skal nå undersøke årsaken til denne veksten, og se hvilke konsekvenser det kan ha hatt for responstidsresultatene.